Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

(behorende bij de verkoop van hangmat Druif en onderdelen daarvan)

Artikel 1

Partijen:

Verkoper:

Jan Larooij, Hulsthoeve 17 3137 ED Vlaardingen (geen bezoekadres).

Koper:

Diegene die de hangmat Druif besteld via de website.

Artikel 2

Betaling en levering en herroepingsrecht

Betaling gaat via de website op voorhand, de levering is mede afhankelijk van de bezorging (middels PostNL) en de beschikbaarheid van het product, maar zal als richtlijn binnen twee weken geschieden. Na levering gaat de wettelijke herroepingsrecht in, dus 14 dagen, indien de koper hier gebruik wil van maken dan zijn de retour verzendkosten voor de koper.

Artikel 3

Intellectueel eigendom.

Larooij behoud alle intellectuele eigendomsrechten waaronder octrooirecht, auteursrecht, tekeningen, merken en modellenrecht. Dit op het geheel, en op alle onderdelen van hangmat “Druif”.

Het idee, het model van Hangmat Druif is gepatenteerd. Derhalve mag door niemand anders (dan door Larooij) de hangmat worden geproduceerd.  

Artikel 4

Garantie en aansprakelijkheid.

Indien tijdens het transport onderdelen zijn beschadigd, dient de koper hiervan onverwijld via de mail melding van te maken, daarbij beeldmateriaal als bewijs mee te sturen. Larooij zal dan de onderdelen nazenden.

Van verdere garantie of aansprakelijkheid is geen sprake. Schade door de vogels aangebracht valt niet onder de aansprakelijkheid van Larooij. Vogels zijn soms notoire slopers.

De print (motief) van de daadwerkelijk verzonden matjes kunnen enigzins afwijken ten opzichte van de voorbeelden op de website, uiteraard niet de kwaliteit, type stof en kleuren.

Artikel 5

Toepasselijk recht.

Op overeenkomst die hoort bij de verkoop van hangmat Druif is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Einde algemene voorwaarden.